Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2013

zupa-wita
13:15
9649 24cc
Reposted fromSzczurek Szczurek viaskurwysyn skurwysyn
zupa-wita
13:10
8406 be44
Reposted fromKeksverpackung Keksverpackung viaskurwysyn skurwysyn
zupa-wita
13:09
4068 d46f
Reposted fromskurwysyn skurwysyn
zupa-wita
13:07
7566 05fa 500
Reposted fromaspenboy aspenboy viaskurwysyn skurwysyn

April 26 2012

zupa-wita
06:54
6509 95c0 500
Reposted fromteskowalju teskowalju viamyinspiration myinspiration

April 12 2012

zupa-wita
13:53
Oh, stop you. You make me blush o.o*
Reposted fromkasessita kasessita viasssss sssss

April 10 2012

zupa-wita
06:40

March 27 2012

zupa-wita
08:59
Reposted fromsammael sammael viasssss sssss
zupa-wita
06:53
"To niedobrze, wiesz
Kiedy jest bezmięsny jeż
Jeśli smacznie lubisz zjeść
Musisz też musztardę mieć
Więc się proszę nie zaperzaj
Sprawdź na wieczku czy jest świeża"
Reposted fromkasessita kasessita viapl pl

February 29 2012

zupa-wita
00:27

February 20 2012

zupa-wita
14:36
http://e.asset.soup.io/asset/2937/7182_40b0.jpeg
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28497/tsunami_1.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/28498/tsunami5.jpeg

"Tsunami" from the clouds.
Panama City, Flirida.

February 10 2012

zupa-wita
11:44
Reposted fromAdikTheOne AdikTheOne viapl pl
zupa-wita
11:36
6706 99d7 500
Reposted fromsexist sexist viasssss sssss

January 26 2012

zupa-wita
11:02
7522 f004
Nie chcę już żyć w tym kraju.
Reposted fromHawkeye Hawkeye viapl pl

January 12 2012

zupa-wita
00:20
Play fullscreen
  Upadek zupy... występują @maraskowa @nikotyna @justbettysu @ragis @orelh @GoletZ @soupanka i ja... Oczywiście mam nadzieje że się nikt nie obrazi ;)
Reposted fromscorpix scorpix
zupa-wita
00:06
6711 6e9a 500
jutro
Reposted fromgodzio godzio viascorpix scorpix

January 11 2012

zupa-wita
23:59
Play fullscreen
@maraskowa @bng123 ;) @justbettysu @soupanka @regis @orelh @oll @lola @brystol i innych zapraszam do oglądania :D :))
Reposted fromscorpix scorpix viapl pl

January 03 2012

zupa-wita
23:58
Reposted fromveavictis veavictis viaskurwysyn skurwysyn

December 30 2011

zupa-wita
12:09
1198 fefb 500
wtf
zupa-wita
12:03
3452 d365 500
Reposted fromhangry hangry viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl